Particulieren

Voor particulieren verzorgen wij 

– aangifte inkomstenbelasting

– voorlopige aanslagen

– indien nodig contact met de Belastingdienst

– aangifte erfbelasting

– toeslagen

Tarieven:

aangifte inkomstenbelasting: € 55,-

aangifte erfbelasting: € 85,-

regelen / wijzigen voorlopige aanslag : € 45,-

regelen / wijzigen toeslagen : € 45,-

briefwisseling / contact met de Belastingdienst vanaf : € 55,-