Onze tarieven
Tarieven ondernemers ( bedragen ex. BTW )
- voeren boekhouding v.a.
495,- euro
- aangifte inkomstenbelasting
225,- euro
-aangifte omzetbelasting ( per keer )
25,- euro

Tarieven Loonadministratie
Deze hangen af van het aantal loonstroken en medewerkers.
Deze tarieven zijn op aanvraag.

Tarieven startende ondernemers ( bedragen ex. BTW )
- voeren boekhouding v.a.
245,- euro
- aangifte inkomstenbelasting
195,- euro
- aangifte omzetbelasting ( per keer )
25,- euro

Tarieven particulieren
- aangifte voor één persoon
37,50,- euro
- aangifte met de fiscaal partner
47,50,- euro
- aanvraag voorlopige teruggave
32,50,- euro
- indienen verzoek/ bezwaarschrift
52,50,- euro

belasting aangifte